Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
1.2 Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite Small Mart.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Small Mart behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Small Mart garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.
1.6 Gezien het hier gaat om de verkoop van items uit een privé-verzameling, gelden de algemene voorwaarden van een "reguliere" webwinkel niet voor deze website. In dit geval zal de verkoop geschieden op een vergelijkbare manier verlopen als bij een aankoop via Marktplaats of Ebay. De producten worden verkocht "As is".

2. Levering

2.1 Verzenden of bezorgen is “op eigen risico van de koper”.
2.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.3 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 3 tot 5 werkdagen.
2.4 Levering vindt plaats via DHL of Postnl, de wijze waarop dit gebeurd zie op de website van deze bedrijven.
2.5 Pakketen worden door ons zorgvuldig verpakt. Eventuele schade die tijdens transport kunnen ontstaan aan het product, zijn we niet verantwoordlijke voor.
2.6 Eventuele foutieve handelingen door derde, aan het Post/pakket. Zijn we niet verantwoordelijk voor.
2.7 We nemen ons het recht om naast Postnl, ook andere pakketdiensten leveranciers te gebruiken.
2.8 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

3. Annuleren van de order

3.1 Als u toch van uw bestelling wilt afzien, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. U moet dit doen voordat de bestelling is verzonden. Annuleren kan via het contact formulier. Als de bestelling al verzonden is, kan er niet meer worden geannuleerd.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief 0% BTW en excl. verzendkosten.

5. Garantie

5.1 Als prive-verkoper kan Small Mart geen garantie en terugnamerecht aanvaarden zoals dit per 01-01-2003 binnen de EU-wetgeving is geregeld!
5.2 Het eventueel retourneren van een gekocht product zal dan alleen mogelijk zijn mits er gegronde/ aantoonbare aanleiding voor is. We zullen sowieso per geval bekijken wat we voor u kunnen doen, mocht er toch onverhoopt iets fout zijn gegaan.
5.3 Eventuele retourneringen zijn de kosten van de retourzending voor de koper.

6. Privacy

6.1 Al uw persoonlijke gegevens worden door ons NIET aan derden verstrekt. Uw privacy blijft bij ons gewaarborgd.

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Small Mart en een particulier komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Small Mart op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Small Mart behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

8. Afbeeldingen

8.1 Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op de internetsite Small Mart gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Testen

9.1 Nagenoeg alle artikelen die Small Mart aanbied, worden getest of ze naar behoren werken. Mocht dit niet het geval zijn, staat dit vermeld bij het des betreffende artikel.
9.2 Software op cassette/diskette worden in de regel niet getest, tenzij anders vermeld.
9.3 Indien artikelen incompleet zijn waardoor testen niet mogelijk is wordt dit ook vermeld.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Small Mart uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen orderprijs.
10.2 Small Mart is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
10.3 Small Mart is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.
10.4 De opdrachtgever vrijwaart Small Mart uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

11.Verkoop C2C

11.1 Op Smallmart kunt u tweedehands producten kopen. Bij aankopen via Smallmart is er sprake van een koop tussen particulieren. Dit betekent dat de regels vanuit de wet, die gelden als u iets koopt bij een bedrijf, niet van toepassing zijn.
11.2 Wel geldt dat de verkoper juiste informatie moet geven over het product en de koper onderzoek moet doen naar het product.
11.3 U kunt bij een slechte koop uiteraard de verkoper aanspreken en proberen het product terug te sturen en uw geld terug te vragen. De verkoper is hiertoe niet verplicht.
11.4 De kosten voor het retour sturen zijn altijd voor eigen rekening.

Voor vragen kunt u e-mailen naar: good Klantenservice